AMRON: 2017 r. pod znakiem dobrej sprzedaży „hipotek”

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) opublikowało swój kwartalny raport. W tej obszernej analizie znalazły się ciekawe informacje, które pozwalają na podsumowanie sytuacji rynku kredytów mieszkaniowych w minionym kwartale i całym 2017 r.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w czwartym kwartale 2017 roku. Wskazują one, że pod koniec minionego roku koniunktura na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych nadal była stabilna. Dane dotyczące całego 2017 roku pokazują natomiast bardzo dobry wynik. Mowa o najlepszej sprzedaży kredytów mieszkaniowych od sześciu lat. Na ten rekord złożyły się przede wszystkim bardzo dobre wyniki programu Mieszkanie dla Młodych od stycznia do kwietnia 2017 r. W I kw. 2017 r. krajowe banki udzieliły 50 238 nowych kredytów mieszkaniowych. Analogiczne wyniki z II kw. i III kw. ub.r. były już gorsze (odpowiednio: 49 827 i 45 824).

Od października do grudnia 2017 roku, krajowe banki podpisały 44 745 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (-2,35%) w relacji do poprzedniego kwartału (III kw. 2017 r.). Jeżeli chodzi o całoroczny wynik (190 634 nowe umowy), to wskazuje on wzrost o 6,85% w relacji do 2016 r. (178 409). Porównywalna liczba nowych kredytów mieszkaniowych z 2013 roku, 2014 roku i 2015 roku wynosiła odpowiednio: 176 866, 174 087 oraz 181 325.

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,928 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 0,21% mniej środków niż w lipcu, sierpniu i wrześniu ub.r. W ujęciu rocznym, łączna wartość umów finansujących mieszkania wzrosła z 39,496 mld zł (2016 r.) do 44,574 mld zł. Roczna zmiana wyniosła zatem +12,86%. Jedną z przyczyn tej zmiany mógł być wzrost cen mieszkań. Warto dodać, że porównywalna wartość nowych kredytów mieszkaniowych z 2013 roku, 2014 roku i 2015 roku wynosiła odpowiednio: 36,475 mld zł, 36,824 mld zł oraz 39,320 mld zł.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od października do grudnia 2017 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, spadła o 0,09 punktu procentowego (z 2,17% do 2,08%). Przed wprowadzeniem podatku bankowego (październik 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

GUS: wyniki budownictwa deweloperskiego w styczniu 2018 r.

Zamknij [x]