AMRON: rekord sprzedaży „hipotek” w I kw. 2018 r.

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) opublikowało kwartalny raport. W tej obszernej analizie dla I kw. 2018 r. znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. R.
fot. R.

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w pierwszym kwartale 2018 roku. Wskazują one, że wyścig po dopłaty mieszkaniowe z początku roku poprawił wyniki sprzedażowe banków. Wspomniany wyścig skończył się bardzo szybko i skutkował całkowitym wyczerpaniem środków przeznaczonych na program MdM.

Ważną informacją z rynku jest spory wzrost liczby nowych „hipotek” w I kw. 2018 roku. Od początku stycznia do końca marca 2018 roku krajowe banki podpisały 55 156 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (+23,27%) w relacji do wyniku z poprzedniego kwartału (IV kw. 2017 r.). Eksperci AMRON-u poinformowali, że sprzedaż kredytów z I kw. 2018 r. była najlepszym kwartalnym wynikiem od 2011 r. Oprócz programu MdM do tej sytuacji przyczyniły się m.in. takie czynniki, jak niski poziom stóp procentowych NBP, dobra koniunktura gospodarcza i niewielkie bezrobocie.

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 12,915 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 18,19% więcej środków niż w październiku, listopadzie i grudniu ub.r. Ten wzrost również był związany ze wspomagającym wpływem programu MdM. Warto dodać, że rok wcześniej (w I kw. 2017 r.) wartość nowych kredytów mieszkaniowych  przekraczała niewiele 11 mld zł.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od stycznia do marca 2018 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, spadła o 0,02 punktu procentowego (z 2,08% do 2,06%). Warto przypomnieć, że przed wprowadzeniem podatku bankowego (w październiku 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

GUS: w kwietniu deweloperzy rozpoczęli więcej budów

Zamknij [x]

Czytaj także:

GUS: w kwietniu deweloperzy rozpoczęli więcej budów

Zamknij [x]
www.yarema.ua

http://agroxy.com

2015 best seller book