AMRON: sprzedaż „hipotek” w II kw. 2018 r. wciąż wysoka

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) w swojej analizie za II kw. 2018 roku przedstawił informacje o sytuacji na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w drugim kwartale 2018 roku. Wskazują one, że pomimo zakończenia dopłat z programu MdM (na początku I kw. 2018 r.), sprzedaż kredytów mieszkaniowych utrzymała się na wysokim poziomie. Taka sytuacja wskazuje na stabilne podstawy popytu kredytowego (związane m.in. ze wzrostem wynagrodzeń Polaków).  

W II kw. 2018 roku odnotowano niewielki spadek liczby nowych „hipotek”. Od początku kwietnia, do końca czerwca 2018 roku, krajowe banki podpisały 53 686 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (-2,67%) w relacji do wyniku z poprzedniego kwartału (I kw. 2018 r.). Spadek liczby nowych „hipotek” okazał się zatem mniejszy, niż można było oczekiwać po zakończeniu dopłat z programu MdM.

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 13,741 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 6,40% więcej środków niż w styczniu, lutym oraz marcu br. Spory wzrost wartości kredytów mieszkaniowych wynikał m.in. z coraz wyższych cen transakcyjnych mieszkań, które wymuszały pożyczanie większych kwot.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od kwietnia do czerwca 2018 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału (2,06%). Warto przypomnieć, że przed wprowadzeniem podatku bankowego (w październiku 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

Sierpień 2018 r. przyniósł poprawę aktywności deweloperów

Zamknij [x]

Czytaj także:

Sierpień 2018 r. przyniósł poprawę aktywności deweloperów

Zamknij [x]