Banki spodziewają się większej liczby „hipotek”

Na rynku

Na początku bieżącego tygodnia Narodowy Bank Polski opublikował wyniki okresowej ankiety, która informuje o planach kredytodawców.

Aktualna edycja tego badania dotyczy drugiego kwartału 2014 roku. W ramach sondażu NBP wysłał pytania do zarządów wiodących banków.

Dla osób planujących zakup domu lub lokalu najważniejsze są te aspekty badania NBP, które dotyczą rynku kredytów hipotecznych. Informacje dostarczone przez Narodowy Bank Polski wskazują, że w II kw. 2014 r. tylko 14% ankietowanych banków zamierza złagodzić zasady udzielania kredytów hipotecznych. Mimo tego ponad połowa badanych instytucji spodziewa się zwiększenia liczby nowych „hipotek”. Zapowiedź takiej zmiany odnotowano już w poprzednim kwartale. Od stycznia do marca b.r. jedna piąta ankietowanych kredytodawców odczuła wzrost popytu na kredyty hipoteczne.  

W raporcie, który podsumowuje ostatnie badanie ankietowe NBP opublikował również ciekawe informacje na temat polityki banków w pierwszym kwartale 2014 r. Wskazują one, że od stycznia do marca bieżącego roku ponad 60% badanych banków zwiększyło wymagania dotyczące wkładu własnego. Nieco mniej instytucji (46%) zdecydowało się na podwyżki stosowanych marż i skrócenie maksymalnego okresu kredytowania (44%).


(A.P.)

Czytaj także:

Majowe Dni Otwarte na Białej Polanie

Zamknij [x]

Czytaj także:

Majowe Dni Otwarte na Białej Polanie

Zamknij [x]
www.bestseller.reviews/best-movies/

https://bestseller.reviews

посмотреть kapli.kiev.ua