Jak przemieszczają się krakowianie?

Na rynku

Przed kilkoma dniami opublikowano wyniki Kompleksowego Badania Ruchu w Krakowie. Analizę komunikacyjnych zwyczajów krakowian na zlecenie władz samorządowych wykonali specjaliści z Instytutu PBS oraz Politechniki Krakowskiej. Dzięki współpracy tych instytucji można sprawdzić, jak przemieszczają się krakowianie...

fot. Leszek Tarczoń
fot. Leszek Tarczoń

W Krakowie codziennie odbywa się 1,5 mln podróży

Badanie krakowskiego ruchu zostało przeprowadzone pod koniec 2013 r. Ostateczne wyniki opierają się na danych, które zostały zebrane w trakcie 13 200 wywiadów z krakowianami. Ankieterzy dodatkowo odwiedzili 1000 rodzin mieszkających w ościennych gminach.

Na podstawie ubiegłorocznych badań można stwierdzić, że w trakcie doby roboczej (poniedziałek-piątek) krakowianie wykonują około 1,5 miliona pojedynczych podróży. Aż 97,5% tego ruchu nie przekracza granic miasta. Warto wspomnieć, że statystyczny mieszkaniec Krakowa od poniedziałku do piątku wykonuje dwie podróże w ciągu doby. Osoby zamieszkujące ościenne gminy również mają swój udział w ruchu miejskim. Około 36% ich codziennych podróży (242 000) kończy się w granicach Krakowa.  

Większość krakowian swoje codzienne podróże rozpoczyna pomiędzy godziną siódmą i ósmą rano. Na tę porę dnia przypada aż 14,5% dobowego ruchu. Kolejne szczyty komunikacyjne mają miejsce w następujących godzinach:

14.00 - 15.00 (7,3% dobowego ruchu)

15.00 - 16.00 (9,6% dobowego ruchu)

16.00 - 17.00 (9,6% dobowego ruchu)

17.00 - 18.00 (7,5% dobowego ruchu)

Tylko jedna trzecia podróży ma związek z wykonywaną pracą. Około 18% miejskiego ruchu generują uczniowie i studenci. Najwięcej podróży (37%) jest związanych z innymi celami (np. wykonaniem zakupów lub wizytą u rodziny).
 
Ponad 36% krakowian wybiera komunikację miejską…

Wyniki ubiegłorocznego badania wskazują, że usługi MPK nadal są bardzo popularne wśród krakowian. Ponad 36% ich codziennych podróży odbywa się autobusami lub tramwajami. Popularność komunikacji samochodowej jest niewiele mniejsza (patrz poniższy wykres). W tym kontekście warto nadmienić, że na 1000 mieszkańców Krakowa przypadają już 323 samochody osobowe. Z takiego środka transportu może korzystać około 60% krakowskich rodzin. Aż 43% aut, które użytkują krakowianie, została wyprodukowana pomiędzy 2000 i 2005 rokiem.Co ciekawe, aż 28% podróży w obrębie miasta obywa się na piechotę. Do tej liczby nie zostały wliczone krótkie przechadzki (do 250 metrów). Komunikacja rowerowa okazuje się mało popularnym wariantem. Jej udział w ogólnej liczbie podróży wynosi zaledwie 1,2%. Można jednak przypuszczać, że ten wynik ma związek z porą roku, w której przeprowadzano ankietę (późna jesień).

Autorzy opisywanego badania dowiedzieli się również, jakie czynniki skłaniają krakowian do korzystania z komunikacji miejskiej. Wybór autobusów lub tramwajów jest związany głównie z brakiem samochodu (wynik ankietowy: 40,1%), zatłoczeniem ulic (wynik ankietowy: 31,4%), brakiem miejsc parkingowych (wynik ankietowy: 26,5%) i niższymi kosztami (wynik ankietowy: 21,6%). Pozostałe czynniki mają o wiele mniejsze znaczenie dla mieszkańców Krakowa.

A.P.

Więcej szczegółów oraz sam raport znaleźć można na stronie

Czytaj także:

Nadwiślańska 11 z pozwoleniem na użytkowanie

Zamknij [x]

Czytaj także:

Nadwiślańska 11 z pozwoleniem na użytkowanie

Zamknij [x]
good books

www.progressive.com.kz

юридические услуги днепропетровск