Jak zmieni się program MdM?

Na rynku

Już w styczniu br. stało się jasne, że program Mieszkanie dla Młodych ma kilka istotnych wad. Na niekorzyść MdM-u świadczą również wyniki osiągnięte po siedmiu miesiącach.

Zdjęcie do artykułu: Jak zmieni się program MdM?

Od początku stycznia do końca lipca beneficjenci MdM-u wykorzystali tylko 27,56% kwoty zarezerwowanej na ten rok (600 mln zł). W odpowiedzi na krytyczne opinie nabywców mieszkań oraz ekspertów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) zapowiedziało istotną zmianę zasad MdM-u. Największe zainteresowanie wśród młodych Polaków budzi obietnica podwyższenia dopłat…

Pomoc dla krakowian może wzrosnąć nawet o 67%

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznało, że obecne zasady programu Mieszkanie dla Młodych niedostatecznie premiują rodziny. Urzędnicy z MIiR chcą rozwiązać ten problem poprzez podwyższenie dopłat do wkładu własnego. Taka zmiana będzie dotyczyła wnioskodawców, którzy:

  • wychowują dwójkę dzieci (współczynnik służący do obliczenia dopłaty dla takich osób ma wzrosnąć z 15% do 20%)
  • wychowują przynajmniej trójkę dzieci (współczynnik służący do obliczenia dopłaty dla takich osób ma wzrosnąć z 15% do 25%)

Nowe zasady obliczania dopłat będą obowiązywały na terenie całego kraju. Poniższa tabela przedstawia skutki ewentualnego podwyższenia dopłat dla osób kupujących krakowskie mieszkanie. Po przeanalizowaniu tego zestawienia można stwierdzić, że wzrost dofinansowania dla przykładowej rodziny „2+2” wyniósłby 11 395 zł (33,34%). W przypadku pięcioosobowej rodziny analogiczna podwyżka dopłaty byłaby dwukrotnie większa (22 790 zł, 66,67%).Podwyżka dofinansowania wkładu własnego najprawdopodobniej nie będzie skutkowała zlikwidowaniem premii za urodzenie trzeciego lub kolejnego dziecka. Taka premia obecnie wynosi 5% podstawy dopłat. To oznacza, że po zmianach niektórzy beneficjenci MdM-u otrzymają kwotę równą 30% przeliczeniowej ceny domu lub mieszkania. Wspomnianą cenę (wartość) przeliczeniową, która jest podstawą obliczenia dopłaty można wyznaczyć przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Przeliczeniowa cena (wartość) domu lub lokalu = średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. budynków mieszkalnych x powierzchnia użytkowa domu lub lokalu*

*- w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa domu lub mieszkania przekracza 50 mkw. do obliczeń przyjmuje się graniczną wartość (50 mkw.)

Podwyżki dopłat dla osób wychowujących więcej niż jedno dziecko nie można wprowadzić bez wcześniejszej nowelizacji ustawy o MdM. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod koniec czwartego kwartału zamierza sfinalizować niezbędne zmiany prawne. W rezultacie bardziej prorodzinne zasady programu Mieszkanie dla Młodych mają obowiązywać od stycznia 2015 r. Nie będą one dotyczyły osób, którym już wcześniej przyznano dopłatę.  

MdM ma być bardziej dostępny (nie tylko) dla spółdzielców

Wzrost dofinansowania wkładu własnego to nie jedyna zmiana, która powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki i popularność MdM-u. Resort infrastruktury i rozwoju w czwartym kwartale b.r. zamierza wprowadzić rozwiązania polegające na:

  • włączeniu powstających mieszkań spółdzielczych do systemu dopłat (osoby wnoszące wkład budowlany do spółdzielni obecnie nie mogą otrzymać rządowej pomocy)
  • zniesieniu wszystkich ograniczeń w doborze współkredytobiorców (zgodnie z aktualnymi zasadami do preferencyjnego kredytu mogą przystąpić tylko członkowie rodziny beneficjenta - zstępni, wstępni, bracia, siostry, małżonkowie rodzeństwa, przybrani rodzice oraz teściowie)
  • określeniu statusu nowych mieszkań, które powstały wskutek przebudowy lub adaptacji budynku (w efekcie zakup takich lokali również będzie dotowany)

Wszystkie wymienione zmiany w zasadach programu MdM mają obowiązywać od stycznia 2015 roku (podobnie, jak podwyżki dopłat dla niektórych beneficjentów).  

Zasady obliczania limitów na razie się nie zmienią…

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na razie nie zamierza ingerować w sposób obliczania limitów MdM-u. Według przedstawicieli MIiR obecne wskaźniki odzwierciedlają realia rynkowe, a deweloperzy powinni się do nich dostosować. Takie stanowisko ministerstwa na pewno nie zadowala mieszkańców Krakowa. Niski poziom limitów cenowych obecnie jest największą przeszkodą dla osób, które chcą kupić dotowane lokum w stolicy Małopolski.

A.P.

Czytaj także:

Marże kredytów hipotecznych znów wzrosły

Zamknij [x]

Czytaj także:

Marże kredytów hipotecznych znów wzrosły

Zamknij [x]
Был найден мной важный веб сайт , он описывает в статьях про Купить Виагра 25 мг.
запчасти хонда каталог

surrogate finder