Kto w 2017 r. brał kredyt na mieszkanie?

Analizy, opinie

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o portfelu kredytów bankowych w 2017 r. Ta analiza zawiera wiele ciekawych informacji. Dzięki danym KNF możemy stworzyć portret osób, które w 2017 r. zaciągnęły kredyt mieszkaniowy.

fot. R.
fot. R.

Po zebraniu informacji pochodzących z krajowych banków KNF obliczył, że pod względem wieku kredytobiorców rozkład liczby „hipotek” przedstawia się następująco:

    • osoby w wieku do 25 lat zaciągnęły 4,80% kredytów hipotecznych udzielonych w 2017 r.
    • osoby w wieku od 25 lat do 30 lat - 24,90%
    • osoby w wieku od 30 lat do 35 lat - 27,90%
    • osoby w wieku od 35 lat do 40 lat - 18,30%
    • osoby w wieku od 40 lat do 50 lat - 16,90%
    • osoby w wieku powyżej 50 lat - 7,20%

Informacje zaprezentowane przez KNF wskazują również, że kredytobiorcami hipotecznymi są głównie Polacy z wykształceniem wyższym lub niepełnym wyższym (72,60% w 2017 r.). Udział osób posiadających wykształcenie średnie lub podstawowe w całej grupie nowych kredytobiorców hipotecznych wynosił odpowiednio 25,50% oraz 1,90% według danych z 2017 r.

Na uwagę zasługują też dane dotyczące dochodów we wniosku kredytowym (składanym przez jedną osobę lub rodzinę):

    • miesięczny dochód netto do 2000 zł - 3,70% kredytów hipotecznych udzielonych w 2017 r.  
    • miesięczny dochód netto od 2000 zł do 4000 zł - 31,70%
    • miesięczny dochód netto od 4000 zł do 6000 zł - 28,00%
    • miesięczny dochód netto od 6000 zł do 8000 zł - 15,40%
    • miesięczny dochód netto od 8000 zł do 10 000 zł - 7,90%  
    • miesięczny dochód netto powyżej 10 000 zł - 13,30%  

Z danych KNF-u wynika również, że kredyty mieszkaniowe zaciągają głównie małżeństwa (49,20% w 2017 r.) oraz single (32,60%). Mniejszy udział mają następujące grupy kredytobiorców:

    • osoby samotne zaciągające kredyt razem z innym członkiem rodziny - 8,80% kredytów udzielonych w 2017 r.  
    • małżeństwa zaciągające kredyt razem z innym członkiem rodziny - 6,20%
    • pozostali kredytobiorcy - 3,10%

Wśród posiadaczy nowych kredytów hipotecznych dominują osoby zatrudnione na umowę o pracę (czas nieokreślony). W 2017 r. udział takich kredytobiorców wynosił 67%. Mniej liczni byli przedsiębiorcy (wynik: 16,20%) oraz pracownicy zatrudnieni na czasowym etacie (wynik: 12,10%).

Jeżeli chodzi o cel wykorzystania kredytu mieszkaniowego, to w 2017 r. dominował zakup lokalu mieszkalnego (66,10% liczby nowych umów) oraz zakup domu lub działki budowlanej (25,90%). Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że na zakup mieszkań z Krakowa wykorzystano 4,20% nowych kredytów mieszkaniowych. Analogiczny wynik dla pozostałych metropolii wynosił: Warszawa - 9,60%, Łódź - 2,00%, Wrocław - 4,30%, Poznań - 2,80%, Trójmiasto - 4,00%, aglomeracja katowicka - 4,40%.  

(A.P.) 

Czytaj także:

GUS: wyniki budownictwa deweloperskiego w maju 2018 r.

Zamknij [x]

Czytaj także:

GUS: wyniki budownictwa deweloperskiego w maju 2018 r.

Zamknij [x]
www.cialis-viagra.com.ua

np.com.ua