Na 1000 Polaków przypada już 376 mieszkań

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny podsumował stan zasobów mieszkaniowych na koniec 2017 r. Dzięki danym GUS możemy sprawdzić, jak rośnie liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski. Taki wskaźnik warto przeanalizować również w odniesieniu do Krakowa.

fot. L.T.
fot. L.T.

Dane GUS wskazują, że w 2017 r. znów wzrosła liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polski. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynik odnotowany pod koniec minionego roku (376 mieszkań/1000 mieszkańców Polski), nadal jest daleki od obecnego poziomu unijnej średniej (435 - 440 mieszkań na 1000 osób). W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego rząd zaplanował, że wynik wynoszący 435 mieszkań/1000 mieszkańców Polski zostanie osiągnięty w 2030 r. Przy obecnym tempie zmian jest to realne założenie.

Poniższe dane pokazują, jak przez lata zmieniała się liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców Polski. Nasz kraj niestety musi nadrabiać spory dystans względem zamożnych państw Zachodniej Europy.

    2003 r. - 330 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2004 r. - 332 mieszkania/1000 mieszkańców Polski

    2005 r. - 335 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2006 r. - 338 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2007 r. - 341 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2008 r. - 345 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2009 r. - 349 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2010 r. - 350 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2011 r. - 353 mieszkania/1000 mieszkańców Polski

    2012 r. - 356 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2013 r. - 360 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2014 r. - 363 mieszkania/1000 mieszkańców Polski

    2015 r. - 367 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2016 r. - 371 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

    2017 r. - 376 mieszkań/1000 mieszkańców Polski

W dużych miastach takich jak Kraków, liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców przez cały czas utrzymuje poziom wyższy od ogólnokrajowej średniej. Potwierdzają to zaprezentowane poniżej dane Głównego Urzędu Statystycznego. Warto zwrócić uwagę, że stolica Małopolski już w 2003 r. miała taki poziom nasycenia mieszkaniami, jaki cała Polska osiągnęła 14 lat później.

    2003 r. - 376 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2004 r. - 382 mieszkania/1000 mieszkańców Krakowa

    2005 r. - 388 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2006 r. - 396 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2007 r. - 403 mieszkania/1000 mieszkańców Krakowa

    2008 r. - 412 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2009 r. - 426 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2010 r. - 433 mieszkania/1000 mieszkańców Krakowa

    2011 r. - 438 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2012 r. - 448 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2013 r. - 456 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

    2014 r. - 464 mieszkania/1000 mieszkańców Krakowa

    2015 r. - 473 mieszkania/1000 mieszkańców Krakowa

    2016 r. - 482 mieszkania/1000 mieszkańców Krakowa

    2017 r. - 495 mieszkań/1000 mieszkańców Krakowa

Dane z 2017 r. wskazują na bardzo duży wzrost poziomu nasycenia mieszkaniami w Krakowie. Wydaje się niemal pewne, że pod koniec bieżącego roku na 1000 Krakowian będzie już przypadać ponad 500 mieszkań. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że powyższe wyniki są oparte na oficjalnej ewidencji ludności. Faktyczny poziom nasycenia mieszkaniami w Krakowie jest nieco niższy od statystycznych wyników, bo wielu najemców nie posiada zameldowania. To zjawisko typowe również dla wielu innych polskich miast.

(A.P.)  

Czytaj także:

Obraz krakowskiego rynku mieszkaniowego w II kw. 2018 r.

Zamknij [x]

Czytaj także:

Obraz krakowskiego rynku mieszkaniowego w II kw. 2018 r.

Zamknij [x]
www.bestseller.reviews/10-books-that-will-become-part-of-your-life/

обращайтесь kapli.kiev.ua

У нашей компании нужный блог с информацией про Сиалис.