NBP: 2017 r. zakończył się wzrostami cen lokali w Krakowie

Analizy, opinie

Narodowy Bank Polski podał informacje na temat średnich cen nowych i używanych lokali w IV kw. 2017 r. Ogłoszenie tych danych poprzedza publikację kwartalnego raportu o sytuacji na rynku mieszkaniowym.

fot. LT
fot. LT

Dzięki statystykom NBP można stwierdzić, że od października do grudnia ub.r. metraż na krakowskim rynku pierwotnym nieco podrożał w ujęciu ofertowym. Dane dotyczące cen transakcyjnych pokazują natomiast ujemne zmiany. W przypadku krakowskiego rynku wtórnego informacje NBP wskazują na szybkie wzrosty ofertowych cen metrażu.

Narodowy Bank Polski co kwartał oblicza średni poziom ofertowych i transakcyjnych cen 1 mkw. w największych miastach kraju. Informacje transakcyjne wskazują, że od października do grudnia 2017 roku, 1 mkw. nowych lokali na krakowskim rynku kosztował średnio 6791 zł. To oznacza spadek o 0,29% w relacji do III kw. 2017 r. (patrz poniżej). Trzeba zaznaczyć, że w Krakowie roczna zmiana cen transakcyjnych nowych mieszkań (od IV kw. 2016 r. do IV kw. 2017 r.) była dodatnia i wyniosła 5,26%. W pozostałych metropoliach odnotowano następujące roczne zmiany: Warszawa (+0,84%), Łódź (+6,14%), Wrocław (+3,67%), Poznań (+0,76%), Gdańsk (+5,37%).

Miasto            Średnia cena transakcyjna 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

Warszawa           7 751 zł               (-0,88%/+0,84%)

Kraków               6 791 zł                 (-0,29%/+5,26%)

Łódź                    5 148 zł                (+4,83%/+6,14%)

Wrocław             6 389 zł               (-0,68%/+3,67%)

Poznań               6 352 zł               (-0,43%/+0,76%)

Gdańsk                6 829 zł                (+0,19%/+5,37%)

Warto wziąć pod uwagę również dane ofertowe z rynku pierwotnego (patrz poniżej). Po uwzględnieniu cen proponowanych przez deweloperów (średnio 6974 zł/mkw. w IV kw. 2017 r.) okazuje się, że kwartalna zmiana w Krakowie wyniosła (+0,61%). Analogiczny wynik w relacji do IV kw. 2016 r. też był dodatni (+3,92%). Większe zmiany NBP odnotował na terenie Łodzi (kwartalny wzrost o 3,59% i roczny wzrost o 4,34%), Gdańska (roczny wzrost o 12,54%) oraz Warszawy (kwartalny wzrost o 2,97% i roczny wzrost o 5,00%).

Miasto            Średnia cena ofertowa 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

Warszawa           8 020 zł               (+2,97%/+5,00%)

Kraków               6 974 zł                (+0,61%/+3,92%)

Łódź                    5 332 zł                (+3,59%/+4,34%)

Wrocław             6 526 zł               (+2,13%/+1,29%)

Poznań               6 551 zł               (+1,10%/+2,31%)

Gdańsk                7 371 zł                (+0,57%/+12,54%)

W IV kw. 2017 roku, na krakowskim rynku wtórnym były widoczne szybkie wzrosty średniej ceny ofertowej (patrz poniżej). W relacji do III kw. 2017 r. średnia stawka za 1 mkw. używanego lokalu (7593 zł) wzrosła o 5,39%. Po uwzględnieniu danych z IV kw. 2016 roku, można zauważyć spory roczny wzrost średniej ofertowej ceny za 1 mkw. używanego lokalu (+9,89%). Wysokie wzrosty miały też miejsce na terenie Łodzi (+5,32% rocznie), Warszawy (6,05% rocznie), Poznania (+5,00% kwartalnie) i Gdańska (4,40% kwartalnie/+13,78% rocznie).

Miasto            Średnia cena ofertowa 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

Warszawa           9 235 zł               (+2,52%/+6,05%)

Kraków               7 593 zł                (+5,39%/+9,89%)

Łódź                    4 314 zł                (+1,72%/+5,32%)

Wrocław             6 365 zł               (+1,15%/+3,25%)

Poznań               6 355 zł               (+5,00%/+3,80%)

Gdańsk                7 345 zł                (+4,40%/+13,78%)

(A.P.)

Czytaj także:

Ciekawe nowości na początku giełdowego sezonu

Zamknij [x]

Czytaj także:

Ciekawe nowości na początku giełdowego sezonu

Zamknij [x]
цена на кукурузу