NBP: II kw. 2017 r. pod znakiem droższych lokali w Krakowie

Analizy, opinie

Narodowy Bank Polski podał informacje na temat średnich cen nowych i używanych lokali w II kw. 2017 r. Ogłoszenie tych danych poprzedza publikację kwartalnego raportu o sytuacji na rynku mieszkaniowym.

fot. R
fot. R

Dzięki statystykom NBP można stwierdzić, że od kwietnia do czerwca br. metraż na krakowskim rynku pierwotnym nieco podrożał w ujęciu transakcyjnym. Dane dotyczące cen ofertowych również sugerują dodatnie zmiany w cennikach deweloperów. W przypadku krakowskiego rynku wtórnego informacje NBP też wskazują na wzrosty cen metrażu.

Narodowy Bank Polski co kwartał oblicza średni poziom ofertowych i transakcyjnych cen 1 mkw. w największych miastach kraju. Informacje transakcyjne wskazują, że od kwietnia do czerwca 2017 roku 1 mkw. nowych lokali na krakowskim rynku kosztował średnio 6583 zł. To oznacza wzrost o 3,31% w relacji do I kw. 2017 r. (patrz poniżej). Trzeba zaznaczyć, że w Krakowie roczna zmiana cen transakcyjnych (od II kw. 2016 r. do II kw. 2017 r.) była dodatnia i wyniosła 3,79%. W pozostałych metropoliach, odnotowano następujące roczne zmiany: Warszawa (+1,31%), Łódź (+6,33%), Wrocław (+1,54%), Poznań (-0,58%), Gdańsk (+5,10%).

Miasto            Średnia cena transakcyjna 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

Warszawa           7 683 zł               (+1,59%/+1,31%)

Kraków               6 583 zł                (+3,31%/+3,79%)

Łódź                    4 940 zł               (+3,09%/+6,33%)

Wrocław             6 314 zł               (+2,90%/+1,54%)

Poznań               6 261 zł               (-0,09%/-0,58%)

Gdańsk                6 501 zł               (+1,09%/+5,10%)

Warto wziąć pod uwagę również dane ofertowe z rynku pierwotnego (patrz poniżej). Po uwzględnieniu cen proponowanych przez deweloperów (średnio 6746 zł/mkw. w II kw. 2017 r.) okazuje się, że kwartalna zmiana w Krakowie wyniosła (+1,92%). Analogiczny wynik w relacji do II kw. 2016 r. też był dodatni (+1,14%). Duże zmiany NBP odnotował na terenie Łodzi (kwartalny wzrost o 4,79% i roczny wzrost o 5,84%), Gdańska (kwartalny wzrost o 4,86%) oraz Wrocławia (roczny wzrost o 4,19%).

Miasto            Średnia cena ofertowa 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

Warszawa           7 740 zł               (+0,43%/+1,19%)

Kraków               6 746 zł               (+1,92%/+1,14%)

Łódź                    5 180 zł               (+4,79%/+5,84%)

Wrocław             6 461 zł               (+0,02%/+4,19%)

Poznań               6 435 zł               (+0,11%/-0,35%)

Gdańsk                6 775 zł               (+4,86%/+2,95%)

W II kw. 2017 roku, na krakowskim rynku wtórnym były widoczne krótkookresowe wzrosty średniej ceny ofertowej (patrz poniżej). W relacji do I kw. 2017 r. średnia stawka za 1 mkw. używanego lokalu (6992 zł) wzrosła o 1,94%. Po uwzględnieniu danych z II kw. 2016 roku, można zauważyć roczny wzrost średniej ofertowej ceny za 1 mkw. używanego lokalu (+3,50%). Znacznie większe roczne wzrosty miały miejsce na terenie Łodzi (+4,84%), Wrocławia (+4,73%) i Gdańska (+10,29%).

Miasto            Średnia cena ofertowa 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

Warszawa           8 885 zł               (+0,79%/+1,88%)

Kraków               6 992 zł               (+1,94%/+3,50%)

Łódź                    4 203 zł               (+1,30%/+4,84%)

Wrocław             6 267 zł               (+0,22%/+4,73%)

Poznań               6 081 zł               (+1,93%/+0,68%)

Gdańsk                6 970 zł               (+6,15%/+10,29%)

(A.P.)

Czytaj także:

GUS: mniej wydanych pozwoleń w sierpniu 2017 r.

Zamknij [x]

Czytaj także:

GUS: mniej wydanych pozwoleń w sierpniu 2017 r.

Zamknij [x]
система орошения

progressive.com.kz

сайт kinder