Pierwszy kwartał bez przełomu na rynku „hipotek”

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) po raz kolejny opublikowało swój kwartalny raport. W analizie znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na rynku kredytów mieszkaniowych. Ostatnie wydanie raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w pierwszym kwartale 2015 roku.

Zdjęcie do artykułu: Pierwszy kwartał bez przełomu na rynku „hipotek”

Wskazują one, że od stycznia do marca koniunktura na rynku kredytów hipotecznych nadal była dość słaba.

Najważniejszym symptomem rynkowej stagnacji jest zmiana liczby nowych kredytów mieszkaniowych. Od stycznia do marca 2015 roku krajowe banki sfinansowały 42 169 mieszkań. Oznacza to zmianę o (-1,92%) w relacji do poprzedniego kwartału. Zmiana roczna wynosi natomiast (+0,54%). Uzyskany wynik mógłby być gorszy, gdyby nie rekordowo niskie notowania WIBOR-u 3M w poprzednim kwartale. Od stycznia do marca b.r. średni poziom stopy referencyjnej kredytów hipotecznych wynosił 1,91%. Analogiczny wynik z IV kw. 2014 r. to 2,17%.  

Warto wspomnieć, że w I kw. 2015 r. program MdM nieco bardziej stymulował sprzedaż kredytów hipotecznych. Ilościowy udział dotowanych kredytów wyniósł bowiem 10,63%. Dla porównania: od stycznia do marca ub.r. „hipoteki” z rządową dopłatą stanowiły 10,48% udzielonych kredytów. W drugim kwartale 2014 r. analogiczna wartość zmalała do 8,44%. Wynik z okresu lipiec – wrzesień był jeszcze niższy (7,45%). W ostatnim kwartale 2014 r. analizowana wartość wzrosła do 10,42%.

Trzeba odnotować, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 8,978 mld złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań oraz domów o 1,99% mniej środków niż w październiku, listopadzie i grudniu ub.r. W relacji do I kw. 2014 r. zmiana to (+1,40%).  

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od stycznia do marca 2015 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat spadła o 0,05 punktu procentowego (z 1,80% do 1,75%).

(A.P.)

Czytaj także:

NBP: w I kw. 2015 krakowskie mieszkania kosztowały więcej

Zamknij [x]

Czytaj także:

NBP: w I kw. 2015 krakowskie mieszkania kosztowały więcej

Zamknij [x]
создание сайтов

Наш авторитетный веб сайт , он рассказывает про литье под давлением пластмасс.
www.kinder-style.com.ua/boys/aksessuary_obuv/