Prawie 490 000 polskich nieruchomości kupionych w 2017 r.

Analizy, opinie

Dane dotyczące skali obrotu nieruchomościami są publikowane dość rzadko. Właśnie dlatego warto poświęcić uwagę najnowszym informacjom opublikowanym przez GUS. Wspomniana instytucja podała liczbę nieruchomości kupionych na terenie Polski w 2017 r.

fot. LT
fot. LT

Obliczenia Głównego Urzędu Statystycznego (opierające się na doniesieniach z Ministerstwa Sprawiedliwości) wskazują, że od początku stycznia do końca grudnia 2017 r. na terenie Polski kupiono 488 106 różnych nieruchomości. Taki wynik oznacza wzrost o 1,2% względem 2016 roku. Warto zwrócić uwagę, że nie dla wszystkich analizowanych kategorii nieruchomości odnotowano roczne wzrosty (2017 r./2016 r.). W przypadku poszczególnych grup, wyniki dotyczące 2017 r. były następujące:

  •     sprzedaż lokali - 191 369 transakcji/wzrost o 7,4% względem 2016 r.
  •     sprzedaż działek niezabudowanych - 94 564 transakcje/wzrost o 4,9% względem 2016 r.
  •     sprzedaż nieruchomości rolnych - 57 492 transakcje/spadek o 17,6% względem 2016 r.
  •     sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym - 47 904 transakcje/wzrost o 7,5% względem 2016 r.
  •     sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 47 219 transakcji/wzrost o 4,3% względem 2016 r.
  •     sprzedaż działek zabudowanych budynkiem o innym przeznaczeniu - 15 407 transakcji/wzrost o 0,9% względem 2016 r.
  •     sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 6 887 transakcji/wzrost o 3,8% względem 2016 r.
  •     sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - 4 248 transakcji/spadek o 8,1% względem 2016 r.
  •     oddanie gruntów przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku - 405 transakcji/spadek o 1,2% względem 2016 r.
  •     sprzedaż innych nieruchomości - 22 611 transakcji - spadek o 16,8% względem 2016 r.


Duży roczny wzrost dotyczący liczby sprzedanych lokali i domów (7,4% - 7,5%) odzwierciedla dobrą koniunkturę panującą na rynku mieszkaniowym w 2017 r. Wyraźnie mniejsza liczba transakcji związanych ze sprzedażą nieruchomości rolnych w 2017 roku (-17,6% względem 2016 r.) stanowi natomiast efekt ograniczeń prawnych, które pozwalają tylko rolnikom na zakup działek rolnych bez pozwolenia.

Warto odnotować, że przy okazji danych o sprzedaży nieruchomości, GUS podał również zmiany średnich cen lokali mieszkalnych z całej Polski. W przypadku rynku pierwotnego, wzrosty wyniosły odpowiednio: 3,2% (2017 r./2016 r.) oraz 4,3% (2017 r./2015 r.). Analogiczne wyniki dla rynku wtórnego to: 4,5% (2017 r./2016 r.) oraz 7,1% (2017 r./2015 r.).

(A.P.)

Czytaj także:

To koniec użytkowania wieczystego pod mieszkaniami

Zamknij [x]

Czytaj także:

To koniec użytkowania wieczystego pod mieszkaniami

Zamknij [x]
https://webterra.com.ua

https://webterra.com.ua

https://webterra.com.ua