REAS: 2017 r. rekordowy dla deweloperów

Analizy, opinie

Firma REAS opublikowała kolejny raport, który informuje o sytuacji panującej na krajowym rynku deweloperskim. Wspomniana analiza opiera się na danych z czwartego kwartału 2017 roku.

fot. R
fot. R

Eksperci firmy REAS już tradycyjnie wzięli pod uwagę sześć wiodących rynków deweloperskich (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto).

Jedna z najciekawszych analiz, które znalazły się w nowym raporcie REAS dotyczy liczby sprzedanych mieszkań. W minionym kwartale na sześciu wiodących rynkach inwestorzy sprzedali 18 900 lokali, czyli o 7,9% więcej niż od lipca do września ub.r. W ujęciu rocznym (IV kw. 2016 r./IV kw. 2017 r.), dodatnia zmiana sprzedaży wyniosła 4,4%. Firma REAS dodatkowo podaje, że w całym 2017 r. na sześciu największych rynkach sprzedano około 72 700 nowych mieszkań. To oznacza wzrost o 17,3% w relacji do 2016 r.

Warto zwrócić uwagę, że od października do grudnia 2017 r. liczba mieszkań wprowadzonych na sześć największych rynków kwartalnie spadła o 5,9% (do 16 500 sztuk). Analogiczna zmiana w ujęciu rocznym (IV kw. 2016 r./IV kw. 2017 r.) osiągnęła poziom (-13,3%). Ograniczenie liczby nowych inwestycji sprzyjało wzrostowi cen lokali. Warto dodać, że w IV kw. 2017 roku łączna liczba ofert deweloperów na sześciu rynkach zmniejszyła się o 5,2% i wynosiła około 48 200 mieszkań (pod koniec grudnia). Roczna zmiana podaży (IV kw. 2016 r./IV kw. 2017 r.) wyniosła natomiast (-8,5%).

Ciekawe są również informacje o ofertowych cenach mieszkań, które prezentuje REAS. Dane wspomnianej firmy wskazują, że w IV kw. 2017 r. średnia cena „M” na wszystkich głównych rynkach wzrosła (kwartalny wzrost o 1,8%/roczny wzrost o 6,1%). Potaniały natomiast lokale wprowadzone do sprzedaży (kwartalny spadek o 4,0%). W przypadku sprzedanych mieszkań, trzymiesięczny spadek był znacznie mniejszy (-0,9%). Warto dodać, że w relacji do IV kw. 2016 r. droższe były zarówno lokale sprzedane (różnica o +2,3%), jak i wprowadzone do oferty (+4,9%) na terenie sześciu metropolii.   

Jeżeli chodzi o dane z krakowskiego rynku, to w IV kw. 2017 r. REAS odnotował między innymi:

  •     kwartalny wzrost sprzedaży nowych mieszkań o 8,8% (analogiczna zmiana roczna =-9,7%)
  •     kwartalny spadek liczby mieszkań wprowadzonych do sprzedaży o 12,9% (analogiczna zmiana roczna = -36,5%)
  •     spadek liczby nowych mieszkań dostępnych na koniec kwartału o 12,9% (analogiczna zmiana roczna = -26,1%)
  •     spadek średniej ceny mieszkań w ofercie o 2,2% (analogiczna zmiana roczna = +2,4%)
  •     spadek średniej ceny mieszkań sprzedanych w kwartale o 3,2% (analogiczna zmiana roczna = -0,6%)

Na uwagę zasługuje też zmiana liczby gotowych i niesprzedanych mieszkań (+2,6% kwartalnie/-7,6% rocznie), które pod koniec grudnia 2017 r. mieli w swojej ofercie krakowscy deweloperzy.

źródło: REAS

(A.P.)

Czytaj także:

Jak tworzyć miasto, w którym żyje się dobrze?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Jak tworzyć miasto, w którym żyje się dobrze?

Zamknij [x]
jeanne gang architect biography

british detective tv series