UOKiK skontrolował deweloperów

Na rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyniki kontroli, która miała zbadać, jak deweloperzy przestrzegają przepisów "Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego". W trakcie kontroli przedsiębiorców świadczących usługi deweloperskie przebadano 1162 tys. wzorców umów sprzedaży mieszkań lub domów na rynku pierwotnym, 565 prospektów informacyjnych i 1239 faktycznie zawartych kontraktów.

fot. RB
fot. RB

Podczas pierwszej kontroli, jaką przeprowadził Urząd od czasu wejścia w życie nowej ustawy (kwiecień 2012 r.), prawie 500 postanowień umownych wzbudziło zastrzeżenia UOKiK. Kontrola, trwająca od kwietnia do grudnia 2013 r., miała na celu sprawdzenie, jak deweloperzy przestrzegają przepisów nowej ustawy oraz wyeliminowanie praktyk i postanowień umownych niekorzystnych dla konsumentów.

Skontrolowanych zostało 93 przedsiębiorców, w tym 9 spółdzielni prowadzących działalność deweloperską. UOKiK podjął działania wobec 89 podmiotów, których praktyki wzbudziły zastrzeżenia.

Ustawa z kwietnia 2012 r. ma przede wszystkim stanowić ochronę dla interesów konsumentów. Dokument narzuca na deweloperów zapewnienie środka ochrony finansów klientów w razie bankructwa dewelopera. Takim środkiem może być: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej lub otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy bez dodatkowych zabezpieczeń. Jednemu ze skontrolowanych deweloperów, w związku z nieprzestrzeganiem tego zapisu ustawy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zarzut stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Deweloperzy mają także obowiązek ustawowy przygotować i udostępnić zainteresowanym klientom prospekt informacyjny danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Kontroli poddanych zostało 565 takich prospektów pochodzących od 84 deweloperów. Jak się okazało, 9 przedsiębiorców nie wywiązało się z obowiązku – w ich prospektach brakowało wymaganych informacji. W takim przypadku nabywca może odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w ciągu 30 dni. W związku z niekompletnymi prospektami Urząd postawił 11 zarzutów.

UOKiK postawił także 12 zarzutów w związku z pomijaniem w umowach informacji wymaganych przez ustawę. Do informacji takich zalicza się m.in. cenę, opis zasad działania rachunku powierniczego, powierzchnię lokalu i sposób jej pomiaru, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz przeniesienia praw na nabywcę. W przypadku braku którychkolwiek z tych danych konsument ma prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy.

Ponadto zakwestionowanych zostało aż 470 postanowień umownych, które zawierały niedozwolone zapisy. Urząd najczęściej poddawał w wątpliwość kwestie dotyczące wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Okazało się także, że deweloperzy uniemożliwiali odstąpienie od umowy w przypadku zmiany ceny, nakładali na konsumenta nieuzasadnione obowiązki, np. ubezpieczenia czy wykończenia lokalu i nie zamieszczali w umowach danych wymaganych przez ustawę.

AB

Czytaj także:

W ramach MdM przyznano już 20 mln zł

Zamknij [x]

Czytaj także:

W ramach MdM przyznano już 20 mln zł

Zamknij [x]
Агротех 

good motivational books

Этот классный портал , он рассказывает про канцтовари київ.