W drugim kwartale rynek „hipotek” nadal miał się dobrze

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) opublikowało swój kwartalny raport. W obszernej analizie znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych. Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w drugim kwartale 2016 roku.

fot. R
fot. R

Wskazują one, że od kwietnia do czerwca br. rynek kredytów mieszkaniowych nadal notował dobre wyniki. Jedną z przyczyn (oprócz niskich stóp procentowych NBP) było stymulujące działanie programu MdM. Istnieje jednak obawa, że wyniki sprzedaży kredytów mieszkaniowych w III kw. i IV kw. 2016 roku będą już znacznie gorsze. To wiąże się z faktem, że od kwietnia do czerwca br. beneficjenci MdM-u wyczerpali prawie połowę dopłat na 2017 r. W związku z powyższym, do końca grudnia br. możliwe jest tylko dotowanie nowych mieszkań z terminem ukończenia zaplanowanym na 2018 r.  

Najważniejszym symptomem rynkowego ożywienia był wzrost liczby nowych „hipotek”. Od kwietnia do czerwca br. krajowe banki podpisały 49 118 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (+9,80%) w relacji do poprzedniego kwartału. Jeżeli chodzi o roczny wzrost (II kw. 2015 r./II kw. 2016 r.), analogiczny wynik wynosi 5,62%.

Zapytaj bezpłatnie o najlepsze kredyty hipoteczne! (reklama)

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,61 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 12,45% więcej środków niż w styczniu, lutym i marcu br. Roczny wzrost wartości „hipotek” (II kw. 2015 r./II kw. 2016 r.) był nieco mniejszy (5,46%).

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od kwietnia do czerwca 2016 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, wzrosła o 0,02 punktu procentowego (z 2,03% do 2,05%). Stabilizacja marż kredytowych nastąpiła po podwyżkach z przełomu roku (średnia marża analizowanego przez AMRON kredytu – listopad 2015 roku: 1,72%, luty 2016 r. – 2,04%). Te podwyżki były związane m.in. z nowym podatkiem od aktywów i wyższymi wpłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

(A.P.)

Czytaj także:

Dom pod Krakowem? Oto nowa propozycja z Wieliczki

Zamknij [x]

Czytaj także:

Dom pod Krakowem? Oto nowa propozycja z Wieliczki

Zamknij [x]
Нашел в интернете полезный блог , он рассказывает про roboforex.ua http://gss.com.ua/
котлы отопления