W minionym roku ceny ofertowe nowych „M” wzrosły nieznacznie

Analizy, opinie

Narodowy Bank Polski podał informacje na temat średnich cen nowych i używanych lokali w IV kw. 2015 r. Ogłoszenie tych danych, poprzedza publikację kwartalnego raportu o sytuacji na rynku mieszkaniowym.

fot. R
fot. R

Na podstawie statystyk NBP można stwierdzić, że od października do grudnia ub.r. metraż na krakowskim rynku pierwotnym nieco potaniał. Roczna zmiana średnich cen ofertowych była jednak dodatnia.

Narodowy Bank Polski co kwartał oblicza średni poziom ofertowych i transakcyjnych cen 1 mkw. Informacje ofertowe wskazują, że od października do grudnia 2015 roku, 1 mkw. nowych lokali na krakowskim rynku kosztował średnio 6525 zł. To oznacza spadek o 2,00% w relacji do III kw. 2015 r. (patrz poniżej). Trzeba jednak zaznaczyć, że w Krakowie roczna zmiana cen ofertowych (od końca IV kw. 2014 r. do końca IV kw. 2015 r.) była dodatnia i wyniosła +0,52%. W relacji do IV kw. 2014 r. wzrost średniego ofertowego kosztu zakupu nowych lokali odnotowano także na warszawskim (+1,27%), wrocławskim (+2,80%) i gdańskim rynku pierwotnym (+3,16%). Narodowy Bank Polski stwierdził roczne spadki średniej ceny ofertowej w dwóch innych metropoliach (Łódź - obniżka o 0,62%, Poznań - obniżka o 0,53%).  

Miasto            Średnia cena ofertowa 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

    Warszawa         7 789 zł               (-0,23%/+1,27%)
    Kraków              6 525 zł               (-2,00%/+0,52%)
    Łódź                  4 831 zł               (-1,02%/-0,62%)
    Wrocław            6 245 zł               (+1,79%/+2,80%)
    Poznań              6 512 zł               (+0,46%/-0,53%)
    Gdańsk              6 488 zł               (+0,60%/+3,16%)

Od października do grudnia ub.r., na krakowskim rynku wtórnym były widoczne spadki średniej ceny ofertowej (patrz poniżej). W relacji do III kw. 2015 r. średnia stawka za 1 mkw. używanego lokalu (6795 zł) zmniejszyła się o 2,20%. Po uwzględnieniu danych z IV kw. 2014 r. analogiczna stopa zmian w Krakowie jest znacznie mniejsza (-0,96%). Na szczególną uwagę zasługują wyniki odnotowane w Poznaniu (kwartalny wzrost o 5,95%) i Gdańsku (roczny wzrost o 4,43%).  

Miasto            Średnia cena ofertowa 1 mkw.    (zmiana kwartalna/zmiana roczna)

    Warszawa           8 655 zł               (+1,05%/+1,23%)
    Kraków                6 795 zł               (-2,20%/-0,96%)
    Łódź                    3 850 zł               (-0,57%/-1,08%)
    Wrocław              5 914 zł               (-0,27%/-1,71%)
    Poznań                5 731 zł               (+5,95%/+0,38%)
    Gdańsk                6 133 zł               (+2,33%/+4,43%)

(A.P.)

Czytaj także:

Im wyżej, tym drożej?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Im wyżej, tym drożej?

Zamknij [x]
Наш полезный веб сайт , он рассказывает про Анастовер купить.
написание текстов на заказ