Wysoki wkład własny wciąż jest luksusem

Analizy, opinie

W najnowszym wydaniu raportu AMRON-SARFiN, który jest przygotowywany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) czytamy między innymi o preferencjach nabywców mieszkań dotyczących wkładu własnego.

fot. R
fot. R

Pomimo działalności programu MdM zapewniającego dofinansowanie wkładu, w 2017 r. kredyty mieszkaniowe z wysokim wskaźnikiem LtV (LtV = wartość zadłużenia/wartość mieszkania), nadal były bardzo popularne. Taki wniosek wynika z informacji przedstawionych w ostatniej edycji raportu AMRON SARFiN. Według wspomnianej analizy rozkład nowych kredytów mieszkaniowych na podstawie wartości wskaźnika LtV, w 2017 r. przedstawiał się następująco:

•    kredyty z LtV powyżej 80% (do 20% wkładu własnego) - 45,80% nowych umów                                                                                                      •    kredyty z LtV od 50% do 80% (od 20% do 50% wkładu własnego) - 33,08% nowych umów                                                                                             
•    kredyty z LtV od 30% do 50% (od 50% do 70% wkładu własnego) - 6,90% nowych umów
•    kredyty z LtV do 30% (od 70% wkładu własnego) - 14,22% nowych umów

Ciekawym jest fakt, że pomimo restrykcji wprowadzanych przez KNF, udział najbardziej ryzykownych kredytów mieszkaniowych z wkładem własnym poniżej 20% bardzo mocno nie spadł względem 2013 r. Wtedy „hipoteki” finansujące ponad 80% wartości mieszkania stanowiły 52,97% nowych umów.

Interesująco przedstawiają się też dane AMRON-u dotyczące wartości kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez Polaków w IV kw. 2017 r. Według obliczeń wspomnianej instytucji, rozkład wartości nowych „hipotek” był następujący:

•    do 100 000 zł - 11,64% nowych umów
•    od 100 000 zł do 200 000 zł - 35,08% nowych umów
•    od 200 000 zł do 300 000 zł - 26,89% nowych umów
•    od 300 000 zł do 400 000 zł - 14,45% nowych umów
•    od 400 000 zł do 500 000 zł - 5,95% nowych umów
•    od 500 000 zł do 1 000 000 zł - 5,60% nowych umów
•    powyżej 1 000 000 zł - 0,39% nowych umów

Wyniki zaprezentowane powyżej wskazują, że typowy kredyt na mieszkanie zaciągany przez Polaków oscyluje na poziomie 150 000 zł-300 000 zł. Średnia wartość nowej „hipoteki” w IV kw. 2017 r. wynosiła 244 220 zł. Jeżeli chodzi o okres spłaty, to wysoki jest udział nowych kredytów mieszkaniowych na 25-35 lat (62,83% nowych „hipotek” w IV kw. 2017 r.). Polacy wybierają dużą liczbę rat, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową.

(A.P.)

Czytaj także:

Krakowska komunikacja w debacie SBDiM - cz. II

Zamknij [x]

Czytaj także:

Krakowska komunikacja w debacie SBDiM - cz. II

Zamknij [x]
https://showroom-kiev.com.ua

101binaryoptions.com